Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pomiary 

  • Rezystancja izolacji kabli i przewodów elektrycznych

  • Impedancji pętli zwarcia i spodziewanego prądu zwarcia

  • Rezystancja uziemienia Skuteczności zerowania

  • Ciągłości połączeń ochronnych

  • Rezystancji połączeń wyrównawczych

  • Skuteczność zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego

  • Natężenia równomierności oświetlenia

  • Sporządzanie protokołów po pomiarowych wraz z zaleceniami

 

Każde otrzymane zlecenie wykonania pomiarów lub badań instalacji i urządzeń elektrycznych zakończone jest protokołem z pomiarów, w którym znajdują się wyniki pomiarów oraz uwagi i wnioski dotyczące stanu instalacji i urządzeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń czy awarii wynikających ze złego stanu instalacji lub urządzeń, Zleceniodawca zostaje niezwłocznie o tym poinformowany już w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych.